Posiłki pracownicze – co warto wiedzieć o zwolnieniu ze składki ZUS

cze 15, 2021 | Bez kategorii

Coraz więcej pracodawców oferuje swoim pracownikom pozapłacowe benefity. Mogą to być np. karnety na siłownię, prywatna opieka medyczna, a także dofinansowanie posiłków w pracy. Posiłki pracownicze stają się coraz bardziej popularnym dodatkiem, a chętnych do korzystania z niego wciąż przybywa. Korzyść z niego płynie również do pracodawcy. Bowiem może on uniknąć płacenia składek ZUS od sfinansowanych posiłków. Jakie warunki należy spełnić? Wyjaśniamy.

Posiłki regeneracyjne obowiązkiem pracodawcy

W niektórych przypadkach pracodawca przepisami prawa jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi posiłku w ciągu godzin pracy. Mowa tu o osobach zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych i związanych z wysiłkiem fizycznym. Jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych pracodawca musi zapewnić pracownikom nieodpłatne, odpowiednio zbilansowane posiłki i napoje. Wynika to z art. 232 Kodeksu Pracy. Ich rodzaje, dokładna kaloryczność, warunki wydawania oraz inne dodatkowe kwestie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Szczegółowo o posiłkach regeneracyjnych pisaliśmy również we wcześniejszym artykule.

Posiłki regeneracyjne dla pracowników

Kwota zwolniona ze składek ZUS – posiłki pracownicze

Coraz częściej zdarza się jednak, że pracodawca pomimo braku wcześniej wspomnianego obowiązku, decyduje się na wsparcie finansowe zamawianych posiłków. Taki krok może wiązać się z zachęceniem pracowników do pracy. Wtedy osoby pracujące w danym przedsiębiorstwie mogą jeść lunch w firmowej kantynie, w innym punkcie gastronomicznym np. barze czy restauracji lub zamawiać posiłki poprzez aplikację e-Lunch. Swoje dofinansowanie realizują wtedy w postaci bonów, talonów, a w przypadku aplikacji kwoty przypisanej do indywidualnego konta pracownika.

Wartość posiłków sfinansowanych ze środków pracodawcy zwolniona jest ze składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł. Takie zwolnienie wynika z § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia składkowego.

 

Warunki zastosowania przepisu

Wspomniany wyżej przepis pozwalający na zwolnienie kwoty ze składek ZUS może być zastosowany tylko wtedy, gdy łącznie spełni się następujące warunki:

– Pracodawca udostępnia pracownikom posiłki. Oznacza to, że z wyłączenia, o którym mowa, nie korzysta wartość posiłków przygotowywanych przez pracowników.

– Udostępnianie posiłków nie można zastąpić wypłatą ekwiwalentu za te świadczenia.

– Wartość przedmiotowych świadczeń nie może przekraczać miesięcznie kwoty 190 zł.

– Udostępnianie posiłków odbywa się np. poprzez przekazywanie bonów, talonów, kuponów lub kart żywieniowych uprawniających do otrzymania dań jedynie w postaci gotowej lub przetworzonej. Wyklucza to zakup artykułów spożywczych służących do jego przygotowania.

– Bony, talony oraz kupony można zrealizować wyłącznie w punktach gastronomicznych (np. barach, stołówkach, restauracjach).

Brzmi skomplikowanie? Z aplikacją e-Lunch wszystko stanie się proste

Firma, która zdecyduje się na dofinansowanie posiłków dla swoich pracowników czy przedsiębiorstwo, które ma obowiązek zapewniać codzienne posiłki regeneracyjne, zobligowane są prowadzić wykaz zamówień, rejestrować liczbę porcji posiłków, kontrolować skład i kaloryczność posiłków regeneracyjnych. Zadań jest jeszcze więcej. Jednak z aplikacją e-Lunch nie trzeba martwić się o dodatkowe obowiązki wynikające z wprowadzenia tego benefitu.

Aplikacja e-Lunch umożliwia firmie nie tylko sprawne zamawianie posiłków. Gwarantuje również uporządkowanie formalności dotyczących finansowania zarówno posiłków regeneracyjnych jak i obiadów do biur. Dzięki e-Lunch proces zamawiania posiłków jest prosty i szybki, a co najważniejsze oferowane dania są zawsze różnorodne, smaczne, pożywne i atrakcyjne cenowo.

E-Lunch wprowadza korzyści dla obu stron – pracodawcy i pracownika. Zapewnia bowiem pełne raporty umożliwiające obsługę procesu zamawiania posiłków, usprawnia rozliczanie dofinansowanych posiłków. Pozwala również na rozliczanie się różnymi metodami płatności. A z drugiej strony, daje możliwość każdemu pracownikowi zamawiania, edytowania, finansowania swoich codziennych posiłków na indywidualnym koncie.